Homeopathie in het kort

Homeopathie is een energetische geneeswijze , waarbij het totale organisme zodanig geprikkeld en weer gereguleerd wordt, dat het op eigen kracht het verstoorde evenwicht en dus de gehele mens met diens ziektesymptomen kan herstellen. En wel door homeopathische geneesmiddelen, die specifiek en op de gehele mens zijn uitgekozen op basis van een uitvoerig vraaggesprek.
De werking van deze bio-energetische geneeswijze kun je verklaren vanuit de biologie en vooral de moderne natuurkunde, met name de kwantumfysica.
Homeopathie is geschikt voor jong en oud: mannen en vrouwen, zwangeren, baby`s, kleine en grotere kinderen, pubers, volwassenen en ouderen.
Er zijn reeds zoveel Nederlanders, die positief staan tegenover homeopathie, dat onlangs op een debat met de FNV en enkele zorgverzekeraars de intentie is uitgesproken om te bezien of homeopathie en andere complementaire geneeswijzen in het basispakket opgenomen zouden kunnen worden; onder andere omdat men gevoelig is, zowel voor de grote belangstelling van patienten voor deze geneeswijzen, als wel voor de gebleken kosteneffectiviteit ervan.