Vaak bellen patienten of ik ze kan helpen omdat ze maar niet herstellen van een infectie, zoals de ziekte van Pfeiffer, kinkhoest, een griep, of zoals hier in NO-Brabant van een opgelopen Q-koorts.

Mijn antwoord is dan, dat zeker via homeopathie geprobeerd kan worden het verstoorde immuunsysteem te herstellen met een constitutiebehandeling,waarbij een homeopathisch middel wordt uitgezocht op grond van de klachten, de hele gezondheid , het gestel en het karakter van de persoon.
Vaak is het echter goed om dan te beginnen met zogeheten isopathie, waarbij een homeopathisch geneesmiddel, gemaakt van een verdunning van de ziekteverwekker, wordt gegeven.
Zo kun je de nasleep van de ziekte van Pfeiffer, die zich nog al eens uit in de vorm van chronische vermoeidheid en veroorzaakt wordt  door het Ebstein-Barr-virus, kortweg het EBV, behandelen met homeopathische korrels van de Pfeiffer- of EBV-nosode.
Een nasleep van een griep kunnen we aanpakken met een Influenzinum-nosode.
Of als een kind niet goed herstelt van een kinkhoest  begin ik vaak met een geneesmiddel gemaakt van Bordetella Pertussis-bacterie, die de kinkhoest veroorzaakte. Het voorgeschreven geneesmiddel  heet dan de Pertussin-nosode.
Het chronische vermoeidheidssyndroom wordt vaak geweten aan het slepend gevolg van een virusinfectie, veroorzaakt door het Cytomegalie-virus. Ook hier kan begonnen worden met het geven van de CMV-nosode vaak in combinatie met een passend constitutiemiddel  om de energiebalans verder te herstellen.

Langdurige vermoeidheid zien we ook bij de late gevolgen van Q-koorts, ten gevolge van de Coxiella burnetii bacterie. Die klachten kunnen we proberen te herstellen door het geven van een verdunde nosode van deze bacterie.
In feite kun je zo vele vormen van ontsteking door een bacterie of virus behandelen met een op een homeopathische manier bereid geneesmiddel, exact gemaakt van een specifieke ziekteverwekker.     

Een andere vorm van isopathie is het behandelen van het zogenaamde Post Vaccinale Syndroom, kortweg PVS. Dat is het totaal aan klachten die bij kinderen nog lange tijd na een vaccinatie over blijven . Die kunnen we dan , naast de mogelijkheid van een constitutiemiddel,  proberen te ontstoren met homeopathische geneesmiddelen, gemaakt van het vaccin waar ze mee ingeënt zijn. Ook kunnen we die vaccinatie-nosoden preventief iets vòòr en kort na de prik geven , juist ter bescherming van zo`n PVS . Er wordt wel gezegd dat vaccinaties onschuldig zijn, maar dat geldt niet voor iedereen . Een zwak immuunsysteem kan overbelast worden door vaccinaties met langdurige klachten tot gevolg. Homeopathie kan dan uitkomst proberen te bieden.
Als u wat meer wilt weten over vaccinaties en de mogelijke gevolgen daarvan, lees dan op deze website hierover onder  `Homeopathie` en dan bij `Post Vaccinaal Syndroom`.