Kun je de homeopathie verklaren vanuit andere wetenschappen?

Die vraag wordt nog al eens gesteld. ‘Mogelijk wel’ , is dan mijn antwoord.
Dàt homeopathie werkt , hebben talloze genezingen bij patienten ondertussen wel bewezen.
Empirisch bewijs genoeg. Maar hòe de homeopathie precies werkt, weten we nog steeds niet.
Ik heb er echter wèl een vermoeden van: wellicht kan de leer van de kleinste deeltjes, de kwantumfysica, ons helpen bij het vinden van een verklaring .

We weten al jaren dat ons menselijk lichaam is opgebouwd uit organen, lichaamscellen, en moleculen, zoals eiwitten en DNA. Deze moleculen zijn weer opgebouwd uit atomen, en die, zo weten we sinds de vorige eeuw, zijn weer op te delen in elementaire of verder ondeelbare kleinste deeltjes. Twee van die elementaire deeltjes zijn in dit verband  belangrijk: de de elektrisch geladen elektronen, die om iedere atoomkern heen cirkelen en de fotonen of lichtdeeltjes.
De zon is natuurlijk de grootste lichtleverancier, maar ook ons lichaam zelf produceert bij de stofwisseling fotonen in het voor het menselijk oog onzichtbare infrarode segment. Wetenschappers als Professor  Popp  uit Duitsland, en Roel van Wijk in Nederland hebben dat aangetoond. Als we ernstig ziek zijn, verliezen we ook meer licht. Ook bij koorts produceren we meer warmte en dus infrarood licht.

Natuurkundigen hebben ontdekt dat de kleinste elementaire deeltjes niet alleen als deeltjes, maar ook als trillingsgolven kunnen functioneren, die een teken van elektromagnetische straling zijn.
In de kwantumfysica heeft men ook een weliswaar omstreden stelling geformuleerd, dat elementaire deeltjes via fotonen informatie kunnen overbrengen, en dat als deeltjes eenmaal contact met elkaar hebben gehad, ze energetisch met elkaar verbonden blijven, hoe ver ze ook van elkaar zijn verwijderd. Als je het eerste deeltje meet, weet je ook de waarde van het tweede. Dus ongeacht afstand of tijd blijven ze hun eigenschappen houden.
Als die stelling wetenschappelijk geheel geaccepteerd zou zijn, zouden we daar in de homeopathie heel veel mee kunnen. We zouden dan de werking van gepotentieerde homeopathische geneesmiddelen, zowel tijdens het bereidingsproces, als bij de werking in het menselijk lichaam kunnen verklaren . Deze geneesmiddelen zijn immers gemaakt uit mineralen, planten en dieren, die ook uit dezelfde elementaire kleinste deeltjes zijn samengesteld, maar met ieder een specifieke informatie.

Als wij met een grote microscoop op onze huid in zouden zoemen, zien we eerst onze tastbare huid, daarna de cellen, de atomen,  en uiteindelijk zouden we alleen een beeld zien van trillende deeltjes. Eenzelfde beeld als boven in de kosmos. Professor Robert Dijkgraaf, bekend Nederlands natuurkundige,  heeft dat op TV in een collegevorm bij DWDD een keer fraai laten zien: `Zo boven zo beneden`. Eigenlijk bestaat de hele kosmos en alles wat daarin leeft, uit dezelfde elementaire deeltjes, veelal vanaf de oerknal ontstaan en daarna uit waterstof  verder geëvolueerd, en die in ieder levend wezen opnieuw kunnen terugkeren. Hij zei: ‘in feite bestaan wij uit eeuwenoude sterrenstof’.
Dat wij als mensen een stoffelijk lichaam hebben met een energetisch veld erin en erom heen, is wetenschappelijk vastgesteld. Ook de reguliere geneeskunde maakt gebruik van dat energetisch veld, als we een ECG , EEG , of een scan laten maken.

Een belangrijk kenmerk van het menselijk energieveld is, dat het energie in vorm kan omzetten, en dat het een zelfherstellend vermogen heeft, wat wij ‘weerstand’ noemen. Als wij ziek worden is er sprake van een niet meer harmonisch trillend energieveld.

Als we zouden kunnen aantonen dat de fotonen vanuit de homeopathische geneesmiddelen informatie kunnen transporteren naar het zieke organisme , waardoor dat weer in balans kan komen, hebben de werking van de homeopathie inzichtelijk gemaakt.
De energie van een goed gekozen homeopathisch middel heeft een trillingsgetal of golflengte, die overeenkomt met dat van het energieveld van de mens. In de natuurkunde  is ook al lang bekend dat gelijke trillingen elkaar versterken. Dus heeft de door het homeopathisch middel overgebrachte energie op het energieveld van de mens tot gevolg dat het zelfherstellend vermogen van de mens weer in evenwicht kan komen, waardoor deze weer, geheeld, op eigen kracht verder kan.
Wij zeggen ook : ‘Het doet me goed contact te hebben met mensen die op dezelfde golflengte zitten; dan voel ik me versterkt’.

Het wachten is nog op verfijnde apparatuur,  die de elektromagnetische energie van homeopathische geneesmiddelen ook objectief kan aantonen, net zoals dat nu al mogelijk is met het energieveld van de mens. En op brede ondersteuning vanuit de natuurkunde voor de informatie-hypothese  betreffende  elementaire kleinste deeltjes.
In de komende tijd ga ik ook proberen contact te leggen met kwantumfysici om te kijken of er iemand onder hen bereid is met mij deze zoektocht naar de werking van homeopathie mee aan te gaan.
Wellicht wordt het ook materie voor een nieuw boek van mijn kant.