Homeopathie  redder in nood voor de gezondheidszorg

De  reguliere geneeskunde moet haar monopoliepositie  binnenkort wel opgeven.

Er komen door het vele gebruik van antibiotica steeds meer resistente en nieuwe ziekteverwekkers, die terugkerende infectie's zullen gaan veroorzaken en regulier dus niet meer te behandelen zullen zijn. Operatie's en transplantatie`s zullen dan een zeer groot risico gaan vormen en minder uitgevoerd kunnen gaan worden. Men zal smeken om andere behandelmethoden.

Ook zie ik door het te frequent voorschrijven van deze antiobiotica, ook al bij jonge kinderen, steeds vaker symptomen van ontregelde darmen. Om die reden moet ik als homeopathisch arts  steeds vaker naast constitutionele  middelen ook darmsondes  toedienen aan patiënten voor een goede genezing.

Bovendien hebben te veel niet op de individuele gezondheidssituatie afgestemde vaccinaties er verder voor gezorgd dat er, vanaf de vroege jeugd al, meer chronische ziektes zich hebben kunnen ontwikkelen.

Met hangende pootjes zullen reguliere artsen de beperkingen van hun geneeskunde moeten gaan toegeven, en te rade gaan bij geneeswijzen die een andere invalshoek van genezen hebben, nl het energetisch stimuleren van de eigen herstelkracht van de mens, zoals de homeopathie dat doet met natuurlijke geneesmiddelen, die ook niet de gevaarlijke bijwerkingen hebben van menig regulier middel.

In de kankertherapie wordt sinds kort het inwerken op het immuunsysteem naar voren gebracht als een revolutionaire nieuwe visie, terwijl de homeopathie  al ruim 200 jaar daar gewoon van uitgaat , niet alleen theoretisch maar vooral daadwerkelijk: nl. in de praktijk van alle dag. Er zijn al talloze patiënten genezen met homeopathie, zodat het buiten kijf staat dat dit een zeer effectieve energetische geneeswijze is.

Jammer dat de reguliere geneeskunde nog steeds zo star is dat elke andere geneeswijze per definitie ontkend wordt. De zelfingenomenheid binnen werkers van de reguliere gezondheidszorg zou best wat minder kunnen;  immers, zo is te lezen in een artikel van de Volkskrant  op 22 febr j.l. : maar 40% van de medische behandelingen levert gezondheidswinst op. Als men consequent zou zijn, en trouw aan wat men zelf stelt, nl: "alleen die behandelingen die evidence-based zijn, hebben recht om toegelaten te worden", zouden dus 6o% van alle reguliere behandelingen niet toegestaan mogen worden.
Laat de VTK maar eens haar pijlen op de eigen gelederen gaan richten.

De homeopathie wordt heden ten dage nog steeds niet erkend door politici en beleidsmakers in de gezondheidszorg. Het zou goed zijn als er eens wat kritische journalisten zouden opstaan, die onderzoek zouden doen naar bewijzen, dat  het gezondheidszorgbeleid van  deze regering sterk beïnvloed wordt door lobby's vanuit de farmaceutische industrie. Die is er natuurlijk niet bij gebaat dat  vastgesteld wordt dat de homeopathie een veel effectievere en ook goedkopere geneeswijze is, zoals economen van de Tilburgse Hogeschool onlangs toch heus aantoonden.

Deze regering hanteert een bedenkelijk en ongenuanceerd, discriminerend  gezondheidszorgbeleid. Immers de BTW-plicht werd ingevoerd , niet voor regulier werkende artsen, maar alleen voor o.a. alle homeopathische artsen, ook  met de indirecte achterliggende gedachte dat de homeopathie een geneeswijze is die niet bijdraagt aan het welzijn van mensen. Geen enkele parlementarier heeft de Minister van Volksgezondheid, Schippers om bewijs van deze gedachte gevraagd. Ook verbiedt  deze regering behandelaars, zoals ik, op  websites directe linken te leggen tussen bepaalde klachten en homeopathische geneesmiddelen, onder een dwangsom van 35.000 euro's! Weer geen enkel protest vanuit de Tweede kamer.
Zonder de redenering aan te kunnen tonen, wijzen alle politieke partijen de homeopathie af, behalve Groen Links, de dierenpartij en de ouderenpartij.

Nee: op een echte omslag in de gezondheidszorg hoeven we niet te rekenen met deze huidige politici. Terwijl er wel zeker een grote politieke aardverschuiving nodig zal zijn, maar die zal moeten komen van u. U zult bij verkiezingen kunnen aangeven dat het nodig is dat er ruim baan komt voor een inhoudelijk andere gezondheidszorg , die effectiever is, meer maatwerk geeft, mensvriendelijker en goedkoper is: een combinatie van reguliere en complementaire geneeswijzen, waaronder de homeopathie.

Er zullen dan naar mijn idee de komende jaren meer homeopaten moeten komen om de gezondheidszorg vlot te trekken. Tegelijk zal m.i. vooral vanuit de kwantumfysica, de natuurkunde van de elementaire deeltjes, verklaard gaan worden dat de homeopathie echt een energetische geneeswijze is.

In homeopathie geinteresseerden , groepen, en instellingen, kunnen  mij ook altijd als spreker inhuren voor lezingen over homeopathie.