Homeopathie: Een prima geneeswijze voor als je vaak ziek bent

Kwakkelen noemen we dat, als iemand regelmatig of langdurig ziek is. Die iemand kan een kind zijn, maar ook een volwassene. "Niet genoeg weerstand" hoor je dan wel eens zeggen. We weten dan namelijk drommels goed, dat je in zo'n situatie een gebrekkige afweer, ofwel te zwak immuunsysteem hebt.

Maar hoe versterk je nu je immuunsysteem? Welke aanpak helpt dan?

Of je al of niet ziek wordt, hangt van een aantal factoren af, zoals:

  • Wat komt er op je af ? : hoe krachtig is de ziekteverwekker ( bacterie of virus), of de ziekmakende situatie op je werk of in je privé-leven, maar ook hoe zwaar wegen fysieke omgevingsfactoren zoals slechte woonsituatie, vocht, stralingsfactoren etc 
  • Wat heb je hier tegenover in te brengen ? : hoe sterk is je weerstand of afweer ?

Aan de eerste factor kun je ook zelf wat doen: je kunt maatregelen nemen, om je werksituatie of relatie weer op de rails te krijgen, of soms juist los te laten en iets nieuws aan te gaan. De reguliere geneeskunde kan hierbij alleen een bacterie bestrijden middels een antibioticakuur. Het is een tijdelijke tegenaanval, maar het maakt de mens er op den duur niet sterker op .

Ten aanzien van de tweede factor, de weerstand van de mens, heeft de reguliere geneeskunde eigenlijk helemaal niks te bieden . Hier is de homeopathie fundamenteel de meest effectieve geneeswijze, omdat met homeopathische geneesmiddelen rechtstreeks de eigen herstelkracht sterker gemaakt wordt.
Academische onderzoekers uit Tilburg hebben aangetoond dat homeopathie effectiever en uiteindelijk goedkoper is dan de reguliere geneeskunde bij de behandeling van steeds terugkerende of chronische  klachten.

Denk dus met name aan homeopathie als:

  • je kinderen regelmatig ziek zijn, bijv. door oorontstekingen of andere luchtweginfecties .
  • je zelf als volwassene regelmatig ziek bent, bijv. door ook steeds terugkerende ontstekingen van de luchtwegen, het maag-darmkanaal, de urinewegen of andere organen. Maar ook als met periodes menstruatieklachten, allergieklachten of migraine terugkomen.

Zelfmedicatie bij dit soort chronisch terugkerende klachten zou ik u willen ontraden. Dat levert alleen maar teleurstelling op, en als je gevoelig bent voor een verkeerd gekozen middel, kan het ook klachten opleveren, zij het van kortdurende aard : je krijgt dan namelijk testsymptomen van het geneesmiddel, dat je ingenomen hebt.
Maar bij de aanpak van chronische klachten is er naast het beoordelen van je actuele klachten, ook een deskundige evaluatie nodig van je totale gezondheid en je gehele persoon. Dat alles kun je beter overlaten aan een homeopathisch deskundige.

Als homeopaat zoek ik dan het meest bij u passende middel, dat de eigen vitaliteit moet gaan prikkelen.

Om dit uit te zoeken heb ik wel een gesprek van zeker een uur met u nodig. Homeopathie is maatwerk. Het is geen makkelijke geneeswijze: ik moet het voor u of uw kind precies passende middel weten te vinden. Dat gaat soms heel snel en dan zijn we allebei gelukkig. Soms duurt het ook wat langer, en soms lukt het me ook niet om het juiste middel te vinden.

Maar in de meeste gevallen gelukkig wel, en mijn 30-jarige ervaring als homeopathisch arts heeft mij en mijn patiënten geleerd dat de resultaten van een goed gekozen middel fantastisch zijn.
`Dat die paar korreltjes dat allemaal  kunnen realiseren` of: ` en ik heb al jaren klachten en ga van de ene specialist naar de nadere, en ik slikte talloze pillen, die toch niet helpen of nog erger, allerlei bijwerkingen hebben, en nu ineens is alles definitief over`, hoor ik dan van patienten.

Helaas mag ik van Minister Schippers geen voorbeelden geven van homeopathische geneesmiddelen die vaak ingezet worden bij bepaalde klachten. Zou ik dat wel doen dan kan me dat op een boete van 35.000 Euro te staan komen! Dat is me net te veel geld. Maar daardoor ontneemt zij mij de kans u nog vollediger  te informeren.

Echter het ontneemt mij niet de moed u in de gelegenheid te blijven stellen, ook al is het via summiere informatie, op de hoogte te blijven van de homeopathie: een zeer op de persoon afgestemde geneeswijze die werkt met de energie van natuurlijke geneesmiddelen.