Homeopathie, zo logisch als wat

Toen Ronald Plasterk, voorheen praktizerend wetenschapper, nu PvdA-coryfee, ook nog columnist was bij het TV-programma `Buitenhof` op de zondagmiddag , kwakte hij verontwaardigd een flesje met homeopathische korrels in een emmer water, en riep: `Weg met die troep, ze werken toch niet, want er zit alleen water in`.
Een wetenschapper, die wat minder bevooroordeeld zou zijn geweest, had zich eerder uit ware nieuwsgierigheid afgevraagd, op wat voor beginselen die homeopathie gebaseerd kan zijn, en hoe het te verklaren zou kunnen zijn, dat mensen met klachten door een paar van die kleine korrels, opgelost in water, geheel kunnen herstellen, zoals empirisch in de dagelijkse praktijk van vele homeopaten blijkt.
Als hij dat gedaan zou hebben zou hij tot een verassende conclusie moeten zijn gekomen: de homeopathie is logischer gefundeerd, en wel op bestaande natuurwetten, in tegenstelling tot de reguliere geneeskunde, ook wel allopathie genaamd. Hoe zit dat?
Er is bijvoorbeeld een natuurwet die zegt: als een levend organisme, zoals de mens, te maken krijgt met een prikkel van buiten af, reageert het organisme erop met een tegengesteld gerichte aktie:
plus geeft min. Als je last hebt van hardlijvigheid ( noem het : plus) ,dan geeft de allopathie als therapie een tegengesteld werkend middel, dat diarree geeft (dus: min) . Plus met min neutraliseert, dus de hardlijvigheid lost even op, maar als gevolg van de (min)prikkel van het  allopathische geneesmiddel reageert het organisme weer met plus= hardlijvigheid, en hebben we het probleem dus weer terug. Dus moet het middel steeds herhaald worden. Niet zo slim dus.
Maar als we een gelijksoortig (noem het even: plus)middel geven, dat in principe ook hardlijvigheid kan geven, wordt wellicht de hardlijvigheid even erger ( dit noemen we de homeopathische beginverergering), maar snel daarna zal het organisme op de (plus) prikkel van het homeopathische middel reageren met een tegengestelde (min)reactie = ontlasting verdunnend. Daardoor blijft de ontlasting wellicht al na een enkele dosis definitief genormaliseerd. De vitaliteit van het organisme was voor die tijd blijkbaar niet krachtig genoeg om zelf zo`n tegenprikkel te geven. Dat deed het pas toen het nog eens extra geconfronteerd werd met een gelijksoortige hardlijvigheidsprikkel, die iets sterker was dan de eigen prikkel. Zo`n iets sterkere prikkel wordt geleverd door de homeopathische geneesmiddelen, waardoor het organisme middels de vitaliteit of levenskracht  alsnog gaat reageren op een situatie waarop het eerst niet genoeg reageerde.
Ook het energetisch sterker maken van homeopathische middel , potentieren genaamd, is logisch. Een andere natuurwet was al jaren terug bewezen door twee Schotse hoogleraren Arndt en Schultz, toen zij aantoonden dat prikkels van sterke doseringen, zoals we die kennen in de reguliere geneeskunde, de vitaliteit van een organisme doen afnemen, en prikkels in een zwakke dosering juist de vitaliteit versterken. Logisch dus dat Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, kon zeggen, dat bij het verdunnen , waarbij de dosis van een middel vermindert , en het schudden van geneesmiddelen, waarbij de energie toeneemt, de eigen genezings- en herstelkracht van de mens juist sterker wordt. In homeopathische middelen zit weliswaar bij potenties hoger dan 12 geen enkel molecuul meer in de verdunning, maar nog wel de energetische afdruk van het homeopathisch middel, die overgedragen wordt op het water als oplosmiddel. `Water heeft een energetisch geheugen` heeft de Franse geleerde Benveniste als eerste ontdekt. Hij werd er om verketterd, want de reguliere farmaceutische industrie kon het niet verkroppen dat hier de homeopathie zou worden bewezen.
De reguliere geneeswijze staat dus haaks op bepaalde natuurwetten, de homeopathie volgt ze wel op een logische en begrijpelijke manier.   
Homeopathie is dus logisch qua werkwijze en tegelijk ook een logische prioriteitskeuze binnen de gezondheidszorg, omdat homeopathie effectiever is vooral t.o.v. chronische klachten, en uiteindelijk, ook als CAM-geneeswijze,  goedkoper dan de reguliere geneeskunde. Medewerkers van de Tilburgse hogeschool toonden dat laatste ruim een jaar geleden aan.
(CAM staat voor: Complementaire Alternatieve Medische richtingen)
Als onze politici het voorbeeld van Zwitserland zouden volgen en de homeopathie in het basispakket van de gezondheidszorg zouden opnemen, zou dat dus ook logisch zijn .
Stem dus straks verstandig.
Lees e.v. ter aanvulling aan dit artikel een eerder thema , te vinden op deze site onder : `eerdere thema`s`, met als titel: Homeopathie hoort gewoon in de gezondheidszorg`.