Homeopathie , een prima hulp bij migraine

Migraine is één van de aandoeningen, die homeopathisch goed te behandelen is. Omdat de klachten van een migrainepatiënt vaak meer van persoon tot persoon verschillen dan bij andere aandoeningen, zoals eczeem of hoge bloeddruk, en omdat een homeopathisch middel juist op individuele kenmerken wordt uitgezocht, is migraine een prima indicatie voor een homeopathische aanpak..

Een paar jaar terug zag ik op TV een aflevering uit de serie `Het leven gaat door`, die handelde over migraine. De strekking van het verhaal was, dat er naast  migrainetabletten, spuiten, een eventuele neusspray,  en oefeningen er niet veel perspectief was voor migrainepatienten. Een huisarts in het programma adviseerde patiënten tegen zichzelf te zeggen :``de migraine hoort bij me``.
Ik vond het onzorgvuldig van de makers van het programma, dat ze verzuimden aan te geven dat er voor migraine-patiënten welzeker goede effectieve alternatieven zijn, zoals de homeopathie.

Migraine komt bij ongeveer tien procent van alle mensen voor. Bij vrouwen vaker als bij mannen en het meest in de leeftijdscategorie van dertig tot vijftig  jaar. Vaak komt het familiair voor. Stress, hormonale invloeden en alcohol kunnen een aanval uitlokken. Verder spelen omgevings- en persoonsfactoren een rol. Zo kan migraine optreden als er gezins- of werkproblemen zijn, maar ook als je woede onderdrukt,en het komt bijvoorbeeld vaker voor  bij personen die  heel precies zijn of wat krampachtig in het leven staan.. De aanvallen treden nogal eens  periodiek op, bijvoorbeeld in het weekend, of in het begin van een vakantie.

Migraine kan al of niet gepaard gaan met voorverschijnselen, zoals lichtflitsen. De hoofdpijn zit meestal aan een kant, en is meestal kloppend . Vaak moet men er bij braken en kan men geen licht aan de ogen verdragen. De duur van een aanval varieert van een paar uur tot een dag of drie. Omdat men weet dat met name de bloedcirculatie in het hoofd middels een vaatverwijding  een belangrijke rol speelt bij migraine, noemt men deze hoofdpijn ook wel een vasculaire hoofdpijn.

Migraine moet diagnostisch ook door een homeopathisch arts onderscheiden worden van andere soorten of oorzaken van hoofdpijn, zoals spanningshoofdpijn, die meestal in het achterhoofd gelokaliseerd is, of clusterhoofdpijn, die meestal in aanvallen voorkomt aan een kant van het gezicht, rond een oog, dat dan ook vaak wat bloeddoorlopen is. Ook moet migraine niet verward worden met hoofdpijn die veroorzaakt wordt door problemen elders in het lichaam, zoals slecht zien of  door andere oog-, of oorproblemen, of vocht in de voorhoofdholtes. Ook  hoge bloeddruk kan hoofdpijn veroorzaken. Kan de homeopathisch arts zelf de verschillende mogelijk oorzaken van hoofdpijn niet goed onderscheiden, dan zal hij moeten verwijzen naar de huisarts voor verder onderzoek, bijvoorbeeld door een neuroloog.

Een juiste reguliere diagnose rond  de klacht hoofdpijn is van belang  om een goede prognose te kunnen geven  van het normale verloop van de ziekte. Om het juiste homeopathische middel te kunnen uitzoeken is een reguliere diagnose niet perse nodig, want bij de keuze van het te geven middel laat de homeopathisch arts zich meer leiden door de klachten, zoals de patiënt die vertelt.
In dat verband is van belang ,wat de patiënt als de eventuele aanleiding  van de migraine-aanval ziet of de oorzaak, dat wil zeggen de beginsituatie.

De homeopatisch arts zal vragen wanneer de aanvallen van hoofdpijn zich gingen voordoen en  of de patient de hoofdpijn zo nauwkeurig wil  beschrijven of karakteriseren, qua plek, uitstraling, aard van de pijn, bijkomende klachten  en de omstandigheden die de hoofdpijn kunnen doen verbeteren of verslechteren. Tenslotte zullen er vragen gesteld worden over de algehele gesteldheid en de persoonlijkheid van de patient.

Immers een homeopathisch arts behandelt niet zozeer de migraine, maar veeleer  een patient met migraine. En van de tien migraine-patiënten kan het dus best zo  zijn dat er niet een  hetzelfde homeopathische geneesmiddel krijgt , omdat ieder van de tien patiënten weer net even verschilt van de ander.  
Voor een goede genezing is dan volgens het gelijksoortigheidsprincipe een middel nodig ,dat bij proefpersonen diezelfde hoofdpijn kon opwekken, als waar de patiënt over verteld heeft..

Mijn ervaring is dat migraine heel goed homeopathisch te behandelen is, als je als homeopathisch behandelaar maar het meest passende middel weet te vinden.

Vaak ontstaat door het consult en de behandeling ook wat meer inzicht in jezelf en dat is mijns inziens zeker voor migrainepatiënten erg welkom. Willen ze helemaal genezen, dat zal het vaak wenselijk zijn, dat bij voor wie dat geldt, de eigen kijk op zichzelf een minder strak en eisend karakter gaat krijgen.