Homeopathie hoort gewoon binnen de gezondheidszorg.

De Duitse arts Samuel Hahnemann heeft, zo blijkt steeds meer, een geweldig revolutionaire geneesmethode ontwikkeld, gestoeld op logische natuurwetten en principes, neergelegd in zijn hoofdwerk `de Organon` uit 1810, waarvoor hij naar mijn persoonlijke opvatting nu nog postuum de Nobelprijs voor Geneeskunde zou mogen krijgen.
Hij heeft echter zijn hele leven strijd moeten leveren tegen zijn reguliere collega`s en apothekers, die hem de vrije praktijkvoering vaak erg moeilijk maakten.
Heden ten dagen zouden de homeopathische artsen in Nederland zich nog steeds op dezelfde manier als Hahnemann kunnen afzetten tegen de reguliere geneeskunde. Want deze moge zich dan wel verder ontwikkeld hebben, met name in de techno-geneeskunde, met name op het terrein van de chirurgie en de traumatologie; echter op het gebied van visie op ziekte en gezondheid horen we in de reguliere zorg nog steeds het vanaf de tijd van Pasteur klinkende geluid dat de mens als een machine gezien moet worden, en dat ziektes op een enkele plek gelokaliseerd zijn, en dat men die met een tegengesteld gericht actie moet bestrijden. Let op het gezegde: `bestrijden`, alsof symptomen vijandelijk zijn, terwijl ziektesymptomen juist signalen zijn, die wellicht gelukkig nog op tijd laten weten dat er iets niet in orde is.  Ook geneesmiddelen worden regulier ingezet om hun werking tegengesteld aan het symptoom. Men gaat daarbij geheel voorbij aan algemeen geldende natuurwetten , met als gevolg dat het symptoom weer gewoon terugkomt als de medicatie stopt.  Hahemann ontdekte dat alleen gelijksoortig ingezette middelen de symptomen definitief konden doen genezen. `Wat iets veroorzaakt , kan het ook genezen`, is de belangrijkste grondregel in de homeopathie. Dat bij reguliere medicatie ernstige en zelfs dodelijke bijwerkingen soms stilzwijgend voor lief worden genomen, liet Zembla een aantal jaren geleden zien. Helaas worden deze feiten nog steeds simpel weggepoetst door een machtige farmaceutische industrie, die ook nog gemakkelijk invloed kan uitoefenen op wetenschappers, politici en officiele controle-instanties. Bovendien is  nog steeds een Vereniging tegen Kwakzalverij, als een moderne inquisitie, ongenuanceerd bezig om de homeopathische geneeskunde te verketteren.
Ondanks al deze gegevenheden vind ik het beter ons niet te laten verleiden tot dezelfde oppositionele houding tegenover de reguliere geneeskunde als in de tijd van Hahnemann toen.

De reguliere geneeskunde komt uitstekend van pas bij ernstige acute ziektes, zoals infectie`s, zware trauma`s , neurologische ziektes als cva, en ver doorgeschoten pathologie.
De homeopathie heeft haar sterke kant vooral bewezen in de behandeling van chronische ziektes. Onlangs toonden een groot Brits onderzoek en een uitgebreide Duits-Zwiterse studie aan, dat homeopathie een belangrijke verbetering geeft van de levenskwaliteit van chronisch zieken. Bij duizenden chronisch zieken met hooikoorts, eczeem, en bijv hoofdpijn werden gedurende twee tot zes jaar veranderingen in kwaliteit van leven, welbevinden en de ernst van het ziektebeloop gevolgd. Ook in mijn praktijk zie ik prachtige resultaten met homeopathie bij chronische patienten. Bovendien hebben onderzoekers van de Tilburgse Hogeschool onlangs nog vastgesteld dat homeopathie ook een goedkopere geneeswijze is als de reguliere. Homeopathie vooral voor chronische ziektes effectiever en goedkoper dan reguliere behandelingen.
Jammer dat politici en beleidsmakers hier geen kennis van nemen. In Nederland is alleen Groen Links voluit voor erkenning van complementaire geneeswijzen, kortweg CAM-geneeswijzen genoemd. P.v.d.A, CDA, en D66 enigszins. VVD en PVV nemen geen standpunt in, en de SP is fel tegen. Deze laatste partij durft zelfs de formulering aan:  `patienten mogen alleen een keuzevrijheid hebben binnen reguliere praktijken`. Of vrij vertaald: patienten hebben volgens de SP niet de vrijheid om voor alternatieve geneeswijzen , zoals homeopathie te kiezen. Ik vind dit wel heel ver gaan. Waren politici maar eens bereid een praktijk voor homeopathie met een open mind, zonder vooroordelen, te bezoeken voor informatie. Bij mij is men altijd welkom.
In de toekomst is het wellicht voor u ook verstandig bij verkiezingen tevens te letten op hoe partijen ten opzichte van complementaire geneeswijzen staan. Ook kunt u jaarlijks uw verzekeringspakket evalueren, t.a.v. van de vergoeding rond homeopathische consulten en medicijnen. Bijv de IZA is een van de slechtste verzekeringen in deze. Men vergoedt voor een eerste consult ( wat toch een uur duurt) maar 29 Euro. Zo`n verzekering weet absoluut niet wat een homeopathisch consult inhoudt. Laat u zich in deze goed informeren ( bijv via de KVHN of de VHAN). Ook is het goed te overwegen om lid te worden van belangenverenigingen voor homeopathie zoals de KVHN ( 25 Euro per jaar, en u krijgt het prachtige blad `homeopathie`.

Ik zou er voor willen pleiten de wet van Thorbecke uit 1865 te laten vervallen. Deze wet bracht een scheiding aan tussen de reguliere geneeskunde, als de enig zaligmakende  manier van genezen, en de rest, vanaf dat tijdstip alternatieve geneeswijzen geheten. Daar hoorde de homeopathische geneeskunde ook bij.
Laten we daarentegen op de medische faculteiten gewoon blijven doorgaan met artsen op te leiden; en deze te leren, dat er meer wegen als de antipathische naar genezing kunnen leiden. Iedere arts legt bij het afstuderen de eed of de gelofte van Hippocrates af. Hij was het die geneesmiddelen zowel antipathisch  inzette - bijvoorbeeld stopmiddelen bij diaree, als homeopathisch :purgeermiddelen bij diarree . Bovendien sprak Hippocrates al van een zelfgenezende kracht. Met recht zouden we Hippocrates dus de vader van een ` totaal- geneeskunde` kunnen noemen, waarin reguliere en homeopathische geneeskunde beiden een volwaardige plek zouden kunnen hebben. Het is een goede zaak dat de belangenvereningen van CAM-artsen en de KNMG in deze tijd daadwerkelijk toenadering tot elkaar hebben gezocht en gevonden.
De natuurkundige Einstein is een andere exponent van het bijeenbrengen van deze twee uitersten – materiele (reguliere) en energetische (homeopathische)geneeskunde- als horende bij een en hetzelfde stelsel van geneeskunde. Immers hij was de natuurkundige, die bewees dat materie en energie twee aspecten van hetzelfde zijn.
Hippocrates en Einstein als  bruggebouwers van een totaal-geneeskunde, beoefend door artsen, die dan echt de eed van Hippocrates kunnen waarmaken, wanneer ze beloven patienten op een onschadelijke manier te behandelen.

Maar voor mij blijft het overduidelijk: om de beste behandeling voor patienten te kunnen waarmaken dient er een gezamenlijke plek te komen voor reguliere en homeopathische artsen in ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, verpleegtehuizen, en huisartsencentra.
Reguliere en homeopathische geneeswijzen kunnen prima samenwerken, elkaar`s sterke kanten respecterend, ten nutte van patienten. Dan is dat op den duur ook nog kostenbesparend.
Hier zouden politici en beleidsmakers zich voor moeten inzetten, maar dat doen ze pas als u als consumenten hen daar ook daadwerkelijk en overduidelijk op aan blijft spreken.