Homeopathie en het voorjaar.

ogentroost.jpgIeder voorjaar voel je dat `het weer gaat leven`. In de natuur buiten , maar ook in jezelf. Iedereen, die het wil, kan het zien . De bollen knallen in rap tempo de grond uit,vol energie, speelsheid en met een zucht naar attractief te willen zijn. Je moet wel heel uitzonderlijk zijn, om niet met deze voorjaarsenergie mee te voelen. Je voelt in het voorjaar het ritme van de natuur. Er zijn vele ritmes in de natuur, ook de levensritmes van ons eigen organisme. Zo kennen we de menstruatiecyclus en het slaap-waakritme . Van veel levensritmes zijn we ons niet bewust. Gelukkig maar, want je zou er gek van worden. Zo heeft de suikerspiegel een eigen ritme over de dag, en ook de hormoonspiegel wisselt door de dag heen, afhankelijk van de thermostaatfunctie van de hypothalamus in de hersenen. Al die ingebouwde ritmes in ons organisme zijn mede debet aan het modaliteitsgegeven , namelijk dat bepaalde klachten van aard en frequentie kunnen verschillen, afhankelijk van de tijd van de dag, en de fysieke omstandigheden waarin we ons bevinden.

De homeopathie houdt daar rekening mee, door bij het zoeken naar het juiste middel voor een patiënt ook gericht te vragen naar deze modaliteiten. De reguliere geneeskunde kent deze genuanceerdheid in de behandeling niet . Alleen bij het bepalen in een laboratorium van bepaalde bloedspiegels wordt er wel soms rekening gehouden met dagschommelingen.
De meeste mensen voelen in de lente dus, dat ze weer naar buiten moeten. Ze willen zich laten zien. Want ze voelen weer sterk hun levensdrang, frivoliteit en werklust. Vroeger ging men in deze tijd het huis schoonmaken. En zeg nou zelf: wat is nou lekkerder dan te voelen dat je leeft?

De karakteristieken van het energiepatroon van de natuur, de dieren, bloemen, en planten in de lente, en die van de mens in de lente lijken sterk op elkaar. Niet gek natuurlijk, want zij zijn allen deel van dezelfde universele energie, die per seizoen van aard en dus trillingsfrequentie varieert. De typische voorjaarsenergie is kort en fel van aard, gericht op groei. Er is sprake van speelsheid, vrolijkheid, `n sterke neiging zich in alle schoonheid te vertonen. Een behoefte aan aandacht, om gezien te worden. Maar ook wisselvalligheid in buien, een plots omslaan. Kinderen passen natuurlijk heel goed in deze typering. Zij zijn immers niet voor niets ook het symbool van nieuw leven, van groei, van de lente.

Ik blijf me als homeopathisch arts verwonderen over al die energetisch-dynamische gelijkenissen tussen mensen en andere organismen uit de natuur. Iedereen die bereid is te kijken zal dat ook zo ervaren . En ik sta ,net als vele patiënten , met plezier en verbazing nog iedere keer stil bij de geweldige genezingspotentie die goed uitgekozen homeopathische geneesmiddelen kunnen hebben op patiënten. Het is doodzonde, dat buiten artsen en patiënten , die ervaring hebben met homeopathische behandelingen, er nog zoveel andere mensen en met name politici en beleidsmakers binnen de gezondheidszorg , blind zijn voor deze prachtige, zeer doeltreffende en mens-en natuurvriendelijke manier van genezen.

Een typisch voorjaarsgebonden klacht is natuurlijk de hooikoorts. In de maand januari bellen de eerste patiënten al weer die weten dat `het straks weer gaat beginnen` en vanaf februari komen de patiënten met de actuele klachten van niezen, loopneuzen, jeuk in neus, oren of gehemelte, rode ogen, tranen etcetera.
Menigeen kijkt op `t einde van de winter met verlangen uit naar het opkomen van de natuur, als teken dat de lente eraan komt.
Maar niet iedereen is even blij als bomen, planten en grassen weer beginnen te bloeien. Want als het stuifmeel hiervan de lucht inwaait, kan dat vele mensen vervelende klachten bezorgen, hooikoorts genaamd.

Hooikoorts is een te sterke reactie op de pollen van grassen, planten of bomen. Bepaalde cellen in het menselijk lichaam worden hierdoor geactiveerd tot de afscheiding van een stof, histamine, die zorgt voor een overgevoeligheidsreactie in de vorm van bijvoorbeeld rode branderige jeukende ogen, tranen, niezen, jeuk in de keel en gehemelte, snot en verstopte neus.Soms komen er ook benauwdheidsklachten bij.
De diagnose hooikoorts wordt gesteld op het verhaal van de patiënt, eventueel aangevuld met bloedonderzoek of een specifieke allergietest.
Het soort pollen waar je overgevoelig voor bent bepaalt in welke maand je vooral last hebt. Regen geeft meestal verlichting, want dan is er minder stuifmeel in de lucht.

De reguliere geneeskunde kent naast middelen ,die de histamine-werking tegengaan of het vrijkomen daarvan voorkomen ,zoals Polaramine , Zyrtec, of Lomusol , ook een aanpak die veel lijkt op een homeopathische aanpak, namelijk de desensibilisatiemethode. Patiënten worden dan in opklimmende doses ingespoten met de pollen waar ze overgevoelig voor zijn.
De homeopathie handelt ook via dit principe van: "wat iets kan veroorzaken, kan het ook genezen", en kan bij hooikoorts dus ook allergenen geven, dus de stof waar de patiënt overgevoelig voor is. Alleen gebeurt het dan in korrelvorm via de mond en in gepotentieerde dosis, dus verdund en geschud ,bijvoorbeeld Pollen C30. Deze vorm van behandelen noemen we trouwens liever isopathie, om eerder genoemde redenen.

Naast deze methode zijn er nog twee andere homeopathische benaderingswijzen bij hooikoorts mogelijk:

  1. de lokale of meer klinische methode, waarbij je toch streeft naar het geven van ¾¾n middel
  2. de klassiek homeopathische of constitutionele methode.

allium_sepa.jpgAd 1. Bij de locale methode gaat de arts wel uit van een universele diagnose, hooikoorts in dit geval, maar tegelijk wordt naar ¾¾n enkel middel gezocht, dat toch zoveel mogelijk individueel passend is bij de voor die patiënt specifieke hooikoortssymptomen en modaliteiten. Daarbij wordt minder gelet op de totale constitutie van de patiënt. Deze, meer klinisch homeopathische manier van behandelen kan tijdelijk verlichting geven maar is meestal niet definitief genezend. Hierbij worden wel middelen gegeven als Allium cepa ,gemaakt van de ui, Euphrasia , van het plantje ogentroost, Ranunculus bulbosus , van de boterbloem, en Sabadilla, het sabadilkruid, die bij testing op gezonde personen ook hooikoortssymptomen opleverden.
Een van de vaak bij hooikoorts gegeven middelen is dus Allium cepa, gepotentieerde ui. Het homeopathisch gebruik bij hooikoorts is weer een standaard voorbeeld van de gelijksoortigheidsregel `wat iets veroorzaakt kan het genezen`. Want eenieder heeft wel eens ervaren, dat als je een ui pelt, je gemakkelijk tranende ogen en een snotneus kunt krijgen. Zeker de mensen die gevoelig zijn voor de werking van de ui. Dit zijn nou net klachten, die sterk aanwezig zijn juist bij `n allergische aandoening als hooikoorts.
Ook Euphrasia , of ogentroost, is een belangrijk hooikoorts middel, omdat het helpt ook bij tranende ogen , daarom heet het middel ook ogentroost, en een loopneus. Echter het verschil met Allium-cepa is, dat dit laatste middel vooral helpt als de neus meer een branderige, schraal makende uitscheiding geeft, en milde tranen, maar bij Euphrasia is het net andersom. Daar overheersen de branderige schraal makende tranen en is er meer een milde neusloop. Bovendien verergeren bij mensen die Allium cepa nodig hebben de klachten van neus en ogen met name binnenshuis, als het warm is, en verbeteren ze buiten. Bij Euphrasia voelt de patiënt zich slechter juist in de buitenlucht. Op deze kleine anamnestische verschillen met name ook in wat betreft de omstandigheden, die klachten beïnvloeden, schrijft de homeopathisch arts het middel voor.

Ad 2. Echter de meest fundamentele methode is die waarbij een echt constitutiemiddel voor de patiënt wordt uitgezocht, dit wil zeggen een geneesmiddel dat past bij alle individuele karakteristieke symptomen, dus niet alleen ten aanzien van de hooikoortsklachten maar ook ten aanzien van alle andere voor die patiënt typische lichamelijke en psychische symptomen. Als de arts een dergelijk middel gevonden kan krijgen wordt de algehele weerstand van de patiënt dusdanig versterkt dat deze beter in staat is op een minder gevoelige manier op de voorjaarspollen te reageren.

Om het even wat ingewikkelder te maken, moet ik hierbij opmerken, dat bovengenoemde middelen als Allium cepa en Sabadilla, twee middelen uit de leliefamilie zowel klinisch ,maar ook constitutioneel gebruikt kunnen worden. Dat laatste is het geval als een hooikoortspatiënt ook constitutionele en karaktereigenschappen heeft, die passen bij deze plantenfamilie.