Literatuur

Als u verder wat wilt lezen over de achtergronden van de homeopathie of over geneesmiddelenbeelden kan ik u de volgende literatuur aanraden :

-Frans Kusse: Wat voor type bent u ( Homeovisie, ISBN: 9071669556)
Prettig leesbare beschrijving van een vijftigtal geneesmiddelenbeelden en type mensen, die daar bij passen

-Frans Kusse: Wat voor type is mijn kind (Homeovisie ISBN: 9071669572).
Idem, maar dan voor type kinderen

Wilt u zich meer verdiepen in de kwantumgeneeskunde en de veldtheorie dan verwijs ik u graag naar boeken als :

-Lynne McTaggart: het Veld , de zoektocht naar de geheime kracht van het universum (ISBN 9020283391)
Beschrijft de inzichten van verschillende wetenschappers over het universele energieveld

-Ervin Laszlo: Bezielde kosmos, nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum (ISBN: 9020284010)
Beschrijft de relatie tussen ons bewustzijn, ons energieveld en het universele nulpunt-energieveld

-Ervin Laszlo: Kosmische visie, wetenschap en het Akasha-veld (ISBN 9020283596)
Een vooral natuurkundige uitleg over het universele nulpunt-energieveld of Akasha-veld

-Peggy Phonix Dubro en David P. Lapierre : Het Kosmische energieveld. ( ISBN: 9020284215)
Brengt de samenhang tussen mens en kosmos in beeld

-Amit Goswani: De Kwantumdokter ( ISBN: 9789021584164)
Ook de homeopathie krijgt hier een plaats als kwantumgeneeskunde

-Nico Westerman:Bio-energie,de potentie van niet-reguliere geneeskunde ( ISBN:908108811-4)
Hoe het electromagnetisme de basis is van o.a. homeopathie

-Deepak Chopra: Quantumgenezing, de verborgen intelligentie ven het lichaam
( ISBN: 90-215-8874-9)

Twee kritische boeken over de reguliere geneeskunde en over vaccinaties

-Lynne Mc Taggart: Wat artsen je niet vertellen
over de gevaren van de moderne geneeskunde
( ISBN: 90-5637-148-7)

-Lynne Mc Taggart : Vaccinatie, het einde van een mythe
( ISBN: 90-5637-139-8 )