Reguliere geneeskunde

geneesmiddelen.jpg

Hippocrates was in de Griekse oudheid, in zekere zin zowel de grondlegger van de reguliere geneeskunde, als van de homeopathie. Hij zag al dat de mens een zelfherstellend vermogen dat en had een soort holistische kijk op het menselijk organisme. Bovendien gaf hij soms ook middelen, die op basis van gelijksoortigheid waren voorgeschreven, bijvoorbeeld purgeermiddelen bij diarree.

Ook de Franse fysioloog Claude Bernard en de Zwitserse wetenschapper Selye, stimuleerden de reguliere artsen om te blijven denken op een holistische basis, en vanuit een filosofie van zelfherstel of aanpassing door het menselijk organisme bij stress van buitenaf.

Het parallelle denken tussen reguliere geneeskunde en homeopathie hield echter op ,toen Pasteur de bacterie als oorzaak van ziekte ging zien en toen ook nog Virchow de laesie als het centrale thema van een ziekte beschouwde. Vanaf die tijd kreeg de reguliere geneeskunde een overheersend reductionistische visie.

Toch vind en stel ik dat wij, homeopathische artsen en reguliere collega`s elkaar in onze behandelwijzen kunnen aanvullen, complementeren, met respect voor elkaar`s sterke kanten. En dat tot spijt van de Vereniging tegen Kwakzalverij, die met name de homeopathische artsen op een inquisitoire manier verkettert en in de ban wil doen.

De sterke kant van de reguliere geneeskunde is het inzetten van antipathische geneesmiddelen, tegengesteld werkend t.o.v. de ziektesymptomen , bij vooral levensbedreigende acute ziektes als ernstige infecties, hartinfarct, en neurologische ziektes als cva, en zware traumata`s .

De sterke kant van de homeopathie is het inzetten van homeopathische middelen volgens het gelijksoortigheidsprincipe bij vooral chronische ziektes. ( Zie ook: consult / aandoeningen)

Enquetes onder de Nederlandse bevolking hebben uitgewezen, dat het merendeel dat ook wenst. Nu moeten alleen de politiek en de beleidsmakers daarin nog volgen. Dus kijk tegen de tijd dat er landelijke verkiezingen gehouden worden, goed naar wat de verschillende politieke partijen bepleiten wat betreft homeopathie, zodat u een weloverwogen stem kunt uitbrengen. Zelfs de SP, de partij van Jan Marijnissen, die toch bij mij in de straat woont, moet niks van homeopathie hebben, en laat om het zo te zeggen die prachtige en effectieve geneeswijze van haar Kant gaan. Slechts Groen Links staat redelijk positief ten opzichte van alternatieve geneeswijzen als homeopathie.

Een groot Brits en Duits-Zwitsers onderzoek toonde aan dat homeopathie vooral bij chronische aandoeningen een belangrijke verbetering in de kwaliteit van leven kon bewerkstelligen, waarbij ook het gebruik van reguliere middelen kon gereduceerd worden.