Geneesmiddelen

medicijnen.jpgEr zijn zo`n 3000 homeopathische geneesmiddelen bekend. Een paar honderd hiervan worden het meeste voorgeschreven. Ze worden in de homeopathische apotheken volgens algemene Farmacopee-regels beried uit planten ( bijvoorbeeld pulsatilla= voorjaarsanemoon, dieren ( voorbeeld: sepia, van de inktvis), mineralen ( voorbeeld: sulfur = zwavel) of ziekteproducten ( zoals tuberculinum). Sommige zijn gemaakt van chemische verbindingen (zoals kalium-bichromaat).

Constitutionele geneesmiddelen

Een begrip wat je in de homeopathie vaak tegenkomt is : constitutie. Hieronder verstaan we de deels aangeboren, deels door je leefstijl verworven wijze, waarop het gestel geestelijk en lichamelijk reageert op de omgeving en veranderingen daarin. De aard van het beestje zouden we in de volksmond zeggen.
Je kunt een sterk of een zwak gestel hebben van nature. De constitutie kun je homeopathisch beschermen en versterken door zgn. constitutionele geneesmiddelen. Dat zijn geneesmiddelen die uiteraard voornamelijk worden voorgeschreven op basis van symptomen die een uiting zijn van iemands totale constitutie. De beschrijving van een constitutie noemen we in de homeopathie wel een constitutietype, en bij bepaalde constitutietypes horen typische constitutiemiddelen.
Zo kennen we in de homeopathie een `Pulsatilla`- constitutie. Daaronder verstaan we een vaak jonge vrouw of meisje, met vaak blond haar en blauwe ogen, fijntjes van bouw en geest, zachtaardig en toegeeflijk, makkelijk huilend, en zich graag afhankelijk opstellend, verlegen, maar wel vriendelijk. Als zo`n meisje ook de lichamelijk constitutiekenmerken van pulsatilla heeft, zoals graag frisse lucht hebbend, vaak gele snotneuzen, en weinig dorst, dan hebben we echt te maken met een compleet pulsatilla-beeld, en zal het homeopathisch middel pulsatilla praktisch alle soorten klachten bij zo iemand herstellen.

Geneesmiddeltestingen

De werking van geneesmiddelen is uitgetest op proefpersonen, middels geneesmiddelentestingen. Hahnemann is daar zelf mee begonnen met de kinine-proef, en daarna liet hij zijn familie en studenten als proefpersonen optreden. Hij noteerde alle symptomen die zij ervaarden tijdens de geneesmiddelenproef, en de optelsom van al die symptomen noemen we het geneesmiddelenbeeld. In de homeopathische Materia Medica worden de geneesmiddelenbeelden van de homeopathische middelen opgesomd.
Steeds meer vooraanstaande natuurkundigen uit de hele wereld onderkennen dat homeopathische geneesmiddelen kwantumenergetische eigenschappen hebben. Daardoor hebben ze alle natuurkundige eigenschappen in zich om blauwdruk-informatie via het oplosmiddel water over te dragen op het energetisch veld van de mens. Die overdracht vindt plaats als zowel het geneesmiddel als het energetisch veld van mens met elkaar resoneren, wat plaatsvindt als ze beiden energetisch een zelfde trillingsgetal of golflengte hebben. Wij zeggen ook in de volkstaal: mensen kunnen elkaar stimuleren als ze op dezelfde golflengte zitten.
De inspectie eist, terecht, dat alle geneesmiddelen geregistreerd moeten worden. Dat is nog niet bij alle middelen gebeurd.
Geregistreerde homeopathische middelen zijn bij iedere apotheek op recept te verkrijgen; ongeregistreerde middelen zijn wel te verkrijgen per recept via de Hahnemann-apotheek te Heiloo.