Op vrijdag 5 januari is het nieuwe boek
'Homeopathie en bewustzijn - in het licht van kwantumfysica en evolutie' van Jan Hoes verschenen.
Lees hier een samenvatting

Na 33 jaar ben ik per 1-1-2018 officieel gestopt als homeopathisch arts met mijn praktijk.
Vanaf maart 2023 ben ik uitgeschreven uit het BIG-register en dus arts, niet praktizerend.

AVG
Per 25-5-2018 gaat de Wet op de Privacy Wetgeving, de AVG, gelden, voor eenieder die met persoonsgegevens werkt.

Aangezien ik per 1-1-2018 met mijn praktijk homeopathie gestopt ben houdt dat in dat ik vanaf die datum geen nieuwe persoonsgegevens meer noteer dan wel opsla. Daarom is een behandelingsovereenkomst dan wel toestemmingsverklaring voor het opslaan van persoonsgegevens niet aan de orde.

Verwerkingsverklaring
Wel wil ik als een Verwerkingsverklaring meedelen dat ik tot 1-1-2018 alle dossiers handmatig heb aangelegd, en geen persoonlijke gegevens van patiënten op een computer heb vastgelegd. De papieren dossiers zijn veilig opgeborgen.
Oud-patiënten kunnen altijd hun dossier inzien, meenemen of laten verwijderen.
Het is mijn plicht dossiers te bewaren gedurende 15 jaren, gerekend vanaf het laatste contact.
Patiënten die vóór 1-1-2018 bij mij in de praktijk waren, kunnen ook na die datum nog via mij herhalingsrecepten laten bestellen bij de Hahnemann-apotheek.
Zij hebben me al voor 1-1-2018 mondeling toestemming gegeven hun naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer door te mogen geven aan de Hahnemann-apotheek.
Deze apotheek zal zelf er zorg voor dragen na 25-5-2018 te voldoen aan de regels rond de AVG.

De activiteiten dan wel verrichtingen die ik vanaf 1-1-2018 kan doen, en die ik hieronder noem , vallen niet meer onder de WGBO, de Wet op de geneeskundige  behandelingsovereenkomst.

Ik blijf me in hart en nieren dokter en homeopaat voelen. Daarom wil ik me vanaf nu graag nog incidenteel open stellen, zonder dossiervorming, voor mensen die op zoek zijn naar:

  • een homeopathisch advies.
  • een gesprek of advies over gezondheid in het algemeen.
  • oud-patienten kunnen mij benaderen om een herhalingsrecept via de Hahnemann-apotheek. (zie hierboven onder: Verwerkingsverklaring) 

Men kan men eventueel hiervoor bellen: tel 0412-634132.

Ook kan men mij vragen voor het geven van :

  • een privé-cursus over homeopathie of gezondheid en ziekte
  • bijscholing aan studenten homeopathie
  • groeps-cursussen over homeopathie. Graag de groep en een lokatie zelf organiseren
  • lezingen over homeopathie of over mijn nieuwe boek, op een door anderen georganiseerde plek.

Maar ook voor

  • het schrijven van artikelen over homeopathie.
  • het begeleiden van gespreksgroepen over thema`s als gezondheid, bewustzijn, ziekte en homeopathie

Begin 2018 kwam mijn tweede boek uit:

‘Homeopathie en bewustzijn in het licht van kwantumfysica en evolutie’.

In dit boek breng ik oude natuurwetten, kwantumfysica  en evolutieleer samen om de basisprincipes van homeopathie en de helende werking van homeopathische geneesmiddelen uiteen te zetten. De mens bestaat uit stoffelijke moleculen maar heeft ook een elektromagnetisch energieveld heeft, dat als mogelijk uitvloeisel van het kosmisch veld van bewustzijn een scheppende rol heeft en een zelfherstellend vermogen. Als dat bij ziekte uit balans is, kan het hersteld worden door homeopathische geneesmiddelen, gemaakt van mineralen, planten of dieren. Het boek legt ook uit dat de hersenen wellicht niet de producenten zijn van bewustzijn , maar vooral een ontvangst- en resonantieorgaan daarvoor zijn.

U kunt dit boek ook bij mij bestellen en komen ophalen. Tel : 0412-634132.