Homeopathie en Allergie

Wat is allergie?

Bij een allergie laat het afweersysteem bij contact met stoffen van buiten af een andere, sterkere werking zien dan normaal. Die stoffen noemen we allergenen. Veel voorkomende allergenen zijn: huisstofmijt, pollen van bomen en grassen, huidschilfers van dieren, cosmetica en wasmiddelen, metalen als koper of nikkel, voedingsmiddelen en voedingsadditieven als geur-, kleur,- en smaakstoffen, , maar ook medicijnen, zoals antibiotica . De meest bekende vorm van allergie is de hooikoorts, een overgevoeligheid voor pollen van bomen en planten.
Bij een allergische reactie binden de antigenen zich aan antistoffen, of aan bepaalde lichaamscellen, waardoor er stoffen als histamine kunnen vrijkomen, die de directe allergie-verschijnselen veroorzaken.

Wat zijn de verschijnselen bij allergie?

De allergische reactie kan zich op verschillende plekken en manieren in het lichaam voordoen, afhankelijk van waar het allergeen contact maakt met het lichaam :
-in de luchtwegen bij inademing van een allergeen, zoals de huisstofmijt : verkoudheid, verstopte neus, loopneus, niezen, bronchitis of astma, jeukende ogen, hooikoorts, zwelling van`t strottehoofd (glottisoedeem).
-in het maag-darmkanaal als het allergeen via de mond binnenkomt, zoals bij koemelkallergie: diarree, of obstipatie, overgeven, en darmkrampen. Maar koemelkallergie kan zich ook uiten :
-aan de huid: constitutioneel of atopisch eczeem: jeuk, roodheid, en uitslag, droog of nat (dauwworm) ; netelroos of galbulten; er kan ook lokale vochtophoping, angio-oedeem, optreden aan oogleden, lippen en rond de mond.
-algeheel: huilen, je niet lekker voelen, rusteloosheid, niet willen eten, hoofdpijn, moeheid
Hoe snel een allergische reactie optreedt hangt af van het type allergische reactie.
De ergste van de vier types allergie is de onmiddellijke of anafylactische shock, waarbij door een algehele bloedvaatverwijding de bloeddruk zo sterk daalt, dat je, als er niet meteen gereageerd wordt, er dood aan kunt gaan.

Onderscheid met andere aandoeningen:

Al deze ziekteverschijnselen kunnen behalve allergie ook een andere achtergrond hebben. Een bacterie of een virus kan ook aanleiding geven tot bovengenoemde luchtwegklachten of tot eczeem als er een beschadiging is van een droge huid. Ook berg, een andere vorm van zuigelingen-eczeem, en luieruitslag hebben niks met een allergie te maken.
Er kan ook sprake zijn van een niet-allergische voedselovergevoeligheid voor bijv lactose (melksuiker) of voor gluten bij coeliacie.

Hoe kom je aan een allergie?

De aanleg voor allergie is vaak erfelijk; we spreken dan van een atopie. Een allergie ontwikkelt zich feitelijk als je daarbij vaak in aanraking komt met een allergeen. Daarbij kan de ene vorm, zoals een atopisch eczeem uiteindelijk leiden tot een andere vorm, zoals een koemelkallergie, of een huisstofmijtallergie. Bij jonge kinderen kunnen vaccinaties het immuunsysteem soms dusdanig belasten dat ze extra gevoelig worden tot het feitelijk ontwikkelen van een allergie. Een voedselallergie komt op alle leeftijden voor. Een allergie voor inhalatie-allergenen meestal tussen 5 en 35 jaar.

Hoe kun je aantonen of en waarvoor je allergisch bent?

In het bloed kun je met het aantonen van een toename van bepaalde witte bloedlichaampjes, of van bepaalde antistoffen met behulp van de RAST-test laten zien, dat er sprake kan zijn van een allergie. Dat kan ook met huidpriktesten. Een voedingsallergie kun je ook aantonen met het bijhouden van een voedingsdagboek en een eliminatiedieet: voedingsstoffen weglaten en weer toedienen, en kijken hoe de reacties zijn.
Sommige homeopaten kunnen een allergie op het spoor komen met de bioresonantiemethode (een energetische meetmethode) , de VEGA-test ( een variant van electro-acupunctuur) of met een kinesiologie-spiertest . Goed om te weten is dat geen enkele allergietest 100% zekerheid geeft.

Homeopathische en reguliere benadering en behandeling van allergie.

Wat betreft de uitleg van allergie vinden de homeopathie en de reguliere geneeskunde elkaar makkelijk; immers beiden zien de allergie-symptomen als een directe uiting van het immuunsysteem van de mens. Echter in de behandeling zijn verschillen waarneembaar.
Regulier wordt vooral geadviseerd het allergeen te mijden, of er worden antihistaminica of hormonen, die de allergische reactie onderdrukken, gegeven. Soms is een prikpen nodig om achter de hand te hebben, als er kans is op een anafylactische shock. Ook kan men met een desensibilisatie-prikkuur het lichaam langzaam laten wennen aan de stof, waar je allergisch voor bent.
De homeopathische behandelaar kan het lichaam ook minder gevoelig maken voor een allergeen middels isopathie: er worden dan homeopathische middelen gegeven, die gemaakt zijn van een allergeen, bijv pollen D4 of huisstofmijt D6. Als vaccinaties mogelijk een onderdrukkende invloed hebben gehad op het afweersysteem, kan er een ontstoringskuur gegeven worden, met homeopathische middelen, gemaakt van het vaccin, waar het kind mee ingeent is. Klinisch werkende homeopathische middelen, die zoveel mogelijk passen bij alleen de allergieklachten, kunnen gegeven worden. Tenslotte kan een homeopaat op de klassieke manier een constitutiemiddel uitzoeken, dat zowel bij de individuele allergiesymptomen past, als bij het verdere totale functioneren en het karakter van de patient.
Als je een overgevoeligheid hebt voor lactose, melksuiker, kun je beter homeopathische middelen in vloeistofvorm nemen, omdat homeopathische korrels gemaakt zijn van lactose.
Zelfmedicatie raad ik niet aan bij een allergie. Beter is het een afspraak te maken voor een consult bij een deskundige en gekwalificeerde homeopathische arts of homeopaat.

De KVHN geef ook voorlichtingsfolders uit over de volgende onderwerpen:

Over homeopathie / Ziekte van Pfeiffer / Kinderen en homeopathie / ADHD /
Bovenste luchtwegen / Reuma / Hoofdpijn / Wetenschappelijk onderzoek.
De teksten van de gearceerde folderonderwerpen zijn ook van mijn hand.

U kunt deze folders verkrijgen door te bellen naar : 020-6178308, of te mailen naar: info@vereniginghomeopathie.nl.
Verdere info over de KVHN en homeopathie kunt u vinden op de KVHN-website: www.vereniginghomeopathie.nl/.