Vanaf 1 juli 2014 consulten homeopathie bij mij of bij U thuis.


1 juli verhuis  ik met de praktijkruimte van het Anton Jurgen Huis  naar de Floraliastraat 70 te Oss.

Half october van dit jaar zal het 30 jaar geleden zijn, dat ik met de praktijk homeopathie startte, bij mij thuis aan de Floraliastraat nr 70 te Oss.

Daar ga ik nu, na 20 jaar in het Anton Jurgen Huis enkele duizenden patienten behandeld te hebben met homeopathie,  weer naar terug voor een verdere geleidelijke afbouw van mijn praktijk.

Ik wil hier ook graag nog eens duidelijk mijn dank uitspreken voor het vertrouwen dat zovelen  in me gesteld hebt in al die 30 jaren.

Duidelijk is wel dat het aantal patienten dat gebruik wil maken van homeopathie, zeker het laatste jaar is teruggelopen. Dat is niet alleen in mijn praktijk zo,  maar ook bij collega`s  elders in het land merkbaar.
Mijns inziens komt dat door meerdere factoren: de financiele crisis, waardoor mensen minder te besteden hebben;  de mindere uitbetalingen per consult door de ziektekostenverzekeraars binnen het aanvullende pakket, wat menigeen nu ook laat vallen. Ook speelt het  ontmoedigingsbeleid van de huidige politiek  wat betreft homeopathie een rol: de BTW-heffing van 21% ! sinds een jaar bij ook alle homeopathische artsen, terwijl geen enkele regulier werkende  arts dat hoeft, en de inperking van informatie over de indicaties van homeopathische middelen: 35.000 Euro boete per artikel wat gaat over de relatie tussen een aandoening en een bepaald homeopathsich middel.

Het is niet anders. Maar het is ook mooi om te zien, dat dit besluit daardoor om een stapje terug te doen, parallel loopt met dat ik ook een leeftijd heb , 66, waarop het ook om die rede natuurlijk is om wat gas terug te nemen. Ik hoop dat de jongere garde de homeopathie in Nederland weer met vers elan opnieuw op de rails gaat zetten .
Ik werk daar nog graag  aan mee, door me vooral nu nog in te zetten voor de opleiding homeoparhie aan de ANZN te Eindhoven.

Homeopathie als energetische geneeswijze heeft de toekomst, nu de reguliere geneeskunde steeds duurder wordt en haar grenzen in efficientie moet erkennen.

Het kan zijn dat ik me in de nabije toekomst , wellicht al vanaf 1 jan 2015, in plaats van vooral behandelen , met name wil gaan richten op het kennis verspreiden over homeopathie: les geven, lezingen, cursussen over homeopatie, en wellicht nog een keer een of twee boeken schrijven: een  over de mogelijke verklaring van de werking van homeopathie vanuit de kwantumfysica en wellicht een over mijn persoonlijke ervaringen van regulier en alternatief arts in deze maatschappij.

Maar nu kan nog eenieder, die een homeopatisch consult bij me wil , zich blijven aanmelden. Dat kan het beste door te bellen, zoals eerder ook altijd geweest is, `s avonds tussen 7 en 8 uur
tel 0412-634132.

Ik ben ook bereid bij U thuis te komen voor een consult.