BTW-plicht  (21%) vanaf 1-1-2013  voor homeopathische artsen

Helaas heeft de regering , op het spoor gezet door het Kunduz-akkoord, het onzalige besluit genomen, dat ook alle homeopathische artsen vanaf 1-1-2013 voortaan volledig BTW-plichtig zijn.
Onlangs is dit besluit definitief geworden: alleen de ouderenpartij ( 50-plus) , Groen Links en de Dierenpartij waren tegen.

Dit besluit van Minister Schippers laat ten eerste niet alleen zien, dat de regering, en ook de meeste politieke partijen, de overtuiging hebben dat de homeopathie een geneeswijze is die geen bijdrage levert aan het welzijn van de mensen;
Nee, ten tweede wordt er middels dit besluit door regering en de meeste politieke partijen ook gediscrimineerd tussen reguliere artsen en regulier opgeleide artsen die tevens de homeopathie uitoefenen.

Wat betreft het eerste punt: Bewijs in de homeopathie doet in het geheel niet onder voor bewijs in de Reguliere geneeskunde. Laten we dus de zaak maar eens omdraaien: laat Minister Schippers eerst maar eens aantonen dat homeopathie niet werkt.

Wat betreft het tweede: wij zijn artsen voor Algemene Geneeskunde en homeopathie
Tijdens een consult beoordelen we ook de reguliere diagnose, evalueren de tot dan toe gebruikte reguliere geneesmiddelen en gedane reguliere onderzoeken, doen zonodig lichamelijk onderzoek, en verwijzen naar reguliere collegae, indien nodig. We zijn dus nooit alleen maar een alternatieve arts, en we voelen ons door deze maatregel dan ook volledig miskend.

Onze beroepsvereniging gaat een juridische procedure voeren tegen deze maatregel, maar dat lost voor dit moment niks op.

Ik moet deze BTW-maatregel dus nu , ondanks alle onbegrip en weerstand in mijzelf, uitvoeren, terwijl er ondertussen collectief beroep tegen deze maatregel wordt  aangetekend.

Ik heb besloten dat ik de last, die de regering heeft opgelegd, niet alleen op u wil verhalen, maar deze ook voor een stuk voor mijn rekening neem.
Om die reden verlaag ik vanaf 1-1-2013 de consultprijzen.
De komende tarieven voor 2013 zien er daarom als volgt uit:

Het 1e consult ( 60-75 minuten): € 90 +  21% BTW = € 108.90
het vervolgconsult ( 30-40 minuten): € 55 + 21% BTW = € 66,55.
Herhalingsrecept: € 12 + 21% BTW = € 14,52

Homeopathie valt voor vergoeding onder het aanvullende verzekeringspakket, horende bij het vergoedingsitem `alternatieve geneeswijzen`. Er zijn tussen de diverse verzekeringen grote verschillen in vergoeding. De IZA is bijvoorbeeld een van de slechtsten. Ook CZ vergoedt erg weinig.
Ik adviseer u dan ook goed uw aanvullende verzekering onder de loep te nemen en deze polis te vergelijken met andere verzekeringen, zoals IZZ, Salland, Unive, VGZ. Of ook: Anderzorg, de Amersfoortse, en Menzis.

Ondanks deze in mijn ogen zeer onterechte maatregel ga ik met veel vertrouwen een nieuw jaar in, waarin ik hoop als arts weer vele patienten te kunnen helpen met een prachtige en effectieve geneeswijze : de homeopathie.

Jan Hoes