25 jaar praktijk homeopathie

Ik wil in de allereerste plaats op deze plek al die mensen en ook kinderen met hun ouders danken, voor het vertrouwen dat ze al 25 jaar in me hebben gesteld. Ik hoop hen niet teleurgesteld te hebben.

jan.jpgHalf oktober 1984 - het was herfstvakantie - 25 jaar geleden, begon ik mijn praktijk homeopathie thuis in de Floraliastraat te Oss. Gestaag is deze praktijk groter en groter geworden. In 1994 verhuisde de praktijk naar het Anton Jurgenhuis aan de Schadewijkstraat te Oss, wat inmiddels allerlei gezondheidswerkers onder haar dak huisvest. De laatste jaren doe ik ook periodiek praktijk in mijn geboorteplaats Asten.
In al die 25 jaren hebben enkele duizenden patiënten bij me aangeklopt om een homeopathische behandeling, uit Oss en omliggende dorpen, maar soms ook uit veel verder weg gelegen oorden in en buiten Nederland. `Van horen zeggen` is dan de reden om te komen.

Ik ben homeopathie gaan doen , omdat ik, toen ik een jaar als huisarts meewerkte in Gezondheidscentrum `d`n Iemhof` te Oss zag , dat na het voorschrijven van reguliere geneesmiddelen aan patiënten, de klachten vaak wel even verdwenen, maar na verloop van tijd gewoon weer terugkwamen, en de patiënten eveneens. Daarbij waren er ook nog al eens vervelende bijwerkingen te constateren , waar dan weer andere middelen tegen gegeven werden. Maar dat vond ik toch niet echt de bedoeling, immers: ik was arts geworden om mensen echt te genezen, en wel zonder schade daarbij te berokkenen. Dus ging ik op zoek naar een andere , onschadelijke, maar wel effectievere geneeswijze.

Ik vond die in de homeopathie : een geneesmethode, gestoeld op logische natuurwetten en principes, voor het eerst door Samuel Hahnemann beschreven in zijn hoofdwerk `de Organon` uit 1810, waarvoor hij naar mijn persoonlijke opvatting nu nog postuum de Nobelprijs voor Geneeskunde zou mogen krijgen.
De homeopathie is na Hahnemann in ontwikkeling niet stil blijven staan. Het is een geweldige methode om met name chronische ziektes te behandelen. De reguliere geneeskunde met haar tegengesteldheidsprincipe is m.i. prima in te zetten bij acute gezondheidsproblematieken, zoals ernstige infecties , hartinfarcten, etc, maar ook op het gebied van de traumatologie. Idealiter zouden deze twee geneeswijzen aanvullend, moeten kunnen aangeboden worden aan alle patiënten in dit land.
De huidige beleidsmakers en de meeste politieke partijen zijn daar in hun vooringenomen kortzichtigheid nog niet van overtuigd. Zij zullen nog zeker door hun kiezers, al die talloze mensen die jaarlijks een beroep doen op de homeopathie, moeten worden bijgepraat. Want het merendeel van de mensen wil de complementaire geneeswijzen – hiermee bedoelen we de meest gangbare ,aan de reguliere geneeskunde, aanvullende geneeswijzen, als homeopathie en acupunctuur etc – ingebed zien in het huidige gezondheidszorgsysteem en ook wettelijk erkend zien, zodat ze ook in het basispakket opgenomen kunnen worden.
Vooral buiten Nederland, op Europees niveau, wordt het pleidooi voor opname van homeopathie, als een van de complementaire geneeswijzen, groter en groter: de EU heeft nu ook verschillende universiteiten opdracht gegeven eens goed de verschillende geneeswijzen op waarde te bestuderen, waarna bekeken kan worden of deze in het reeds bestaande gezondheidszorgsysteem ingebed kan worden, zoals in Zwitserland al is gerealiseerd.
Dat homeopathie werkt wordt ook steeds meer aangetoond. Al jaren door klinische studies van patientencasussen, maar onlangs nog in een recente studie van Prof Montagnier, Nobelprijswinnaar in 2008, werd duidelijk dat verdunde en dus gepotentieerde biologische stoffen, waar ook de homeopathische korrels onder vallen, electro-magnetische eigenschappen lieten zien. Op deze site heeft u al enige tijd kunnen lezen dat ik homeopathie verklaar vanuit de kwantummechanica, en de hier boven genoemde studie bevestigt één en ander.
De homeopathie zal daarom de komende jaren, alle inspanning van de als een inquisitiepartij opererende Vereniging tegen de Kwakzalverij ten spijt , zeker weer de ruimte en de waardering krijgen, gebaseerd op wetenschappelijke gronden.
Dan zal men blij zijn, dat zo`n kleine 200 homeopathische artsen in Nederland – tegen de verdrukking in – de homeopathie zijn blijven beoefenen , en dat men van daaruit weer allerlei praktijken op kan bouwen, hopelijk samen met andere CAM- en reguliere collega`s.
Het besef dat de homeopathische geneeswijze uiteindelijk ook nog eens goedkoper is, mag voor beleidsmakers daarbij ook meetellen. Op deze wijze kan de homeopathische geneeskunde niet alleen veel meer patiënten genezing aanbieden, maar ook het Nederlandse gezondheidszorgstelsel heel maken.
Ik hoop dat menige patiëntenvereniging mede concreet zal gaan pleiten voor een zo snel mogelijke opname van complementaire geneeswijzen, waaronder de homeopathie in de Nederlandse ziekenhuizen, poliklinieken en gezondheidscentra.
Het zou toch helemaal te gek zijn als ik nog eens in het Auditorium van het voormalige `Organon` in Oss een lezing zou kunnen geven over homeopathie, als een geneeswijze aanvullend aan de reguliere geneeskunde, uitgenodigd door reguliere artsen uit Oss en omgeving. Een en ander als blijk van een daadwerkelijke integratie van homeopathie en reguliere geneeskunde. “I have a dream”........

In ieder geval hoop ik van mijn kant uit de komende jaren voor veel patiënten nog mijn kennis en ervaring in de homeopathie in te mogen zetten.

Jan Hoes.