Tarieven per 1-1-2017

1e consult of nieuw consult langer dan een jaar na het 1e consult :60-75 minuten
90,-€
Vervolgconsult binnen 1 jaar na 1e consult: 30-45 minuten
45,-€

Betalingsmogelijkheden

Graag binnen 1 week betalen per giro onder vermelding van notanummer en de naam van degene die op consult is geweest.
via ING Betaalrekening: NL09INGB0003558109 t.n.v. J.J.M. Hoes, Floraliastraat 70 , 5342 BK Oss.

  • Als U zonder afmelding niet op de afgesproken consultdatum verschijnt, of als U niet binnen  2 werkdagen voor de afgesproken datum en tijd afzegt , kan ik de kosten van het consult per gezonden declaratie in rekening brengen
  • Indien U niet binnen 14 dagen ,na de datum, vermeld op de declaratie heeft voldaan, volgt een betalingsherinnering

 

Vergoeding

De meeste aanvullende verzekeringen hebben homeopathie, horende bij alternatieve geneeswijzen, in hun vergoedingenpakket. De meeste verzekeringen willen, als voorwaarde om u terug te betalen, vanaf 1-1-09 uw BSN-nummer op mijn nota’s vermeld zien staan. Om de reden zal ik u bij het 1e consult naar dat BSN-nummer vragen.
Ik ben lid van de Artsen Vereniging Homeopathie Nederland ( AVIG-VHAN) en de nota`s van AVIG-VHAN-leden worden door die aanvullende verzekeringen vergoed. De mate van vergoeding kan van verzekering tot verzekering nogal verschillen, dus kijk goed rond in verzekeringsland.

 

Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg

Met ingang van 1-1-2017 is een nieuwe wet van kracht (WKKGZ) waardoor de afhandeling van klachten van patienten over zorgverleners anders is geregeld
Mocht u ontevreden zijn over de bejegening of de behandeling die u gekregen hebt, dan kunt u een klacht indienen bij het secretariaat van onze beroepsvereniging AVIG te Bunnik via
info@avig.nl 0f 06-14805117 ( werkdagen 9-12 uur)
Als deze afhandeling met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich vervolgens wenden tot een geschilleninstantie. Deze instantie beoordeelt de situatie juridisch, is bevoegd een oordeel uit tespreken en is tevens bevoegd een eventuele schadeclaim to te wijzen.
De Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde is bereikbaar op het volgende adres:
SGCIG
Voorburggracht 403
1724 NZ Oudkarspel
Telefoon: 06-27117316
info@sgcig.nl

Overigens hoop ik als u iets aan een behandeling bij mij niet bevalt, u dat eerst persoonlijk met me wilt bespreken